Liderlik grafik
,

Lider(siz)lik - Davet!

Mesleğim gereği çok sayıda yönetici ile yakın çalışıyorum; kimi zaman sorun çözme üstüne konuşuyor, kimi zaman plan yapıyor, kimi zaman durum değerlendiriyor kimi zaman da geleceği konuşuyoruz. Bu görüşmelerde dikkatimi…