PinarKamci2016-7

  • Bütçe ile ilgili zorluklar: Otomotiv küçülürken ben nasıl büyüyebilirim?
    • araç yok, ve olmayacak?
    • bunu kağan beye nasıl anlatacağız?
    • Beni yanlış anlamasını istemiyorum ama ilk defa bütçe tutmama riski var – korkuyorum
  • yeni satış kanalları nasıl yaratabiliriz?