Sektör Büyüklüğü Araştırması

Sektörel araştırmalarımızın bazıları (yabancı yatırımcı açısından otomotiv sektörü ya da otomotiv kredileri araştırmaları gibi) spesifik bir amaca yönelik olurken bazıları da daha genel bilgi sağlama amaçlı olabiliyor. Bu tür projelere güzel bir örnek 3 yıldır Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) adına yaptığımız sektör büyüklüğü araştırması.

Bu projenin önemli boyutlarından biri gizlilik: ESOMAR’ın uluslararası düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış bir özel gizlilik anlaşması imzaladığımız bu proje için toplanan bilginin firma bazında anonim kalmasını, yani hangi ticari verinin hangi firmaya ait olduğunun görülmemesini sağlayacak bir bilgi toplama ve raporlama altyapısı kurulması projenin en kritik başarı faktörlerinden biriydi.

Bu araştırma kapsamında Türkiye araştırma sektörüne iş üreten tüm firmalarla temas ettik; ilk adım yapılan ticaretin detaylarını kayıt altına almak amacıyla Avrupa Araştırmacılar Derneği (ESOMAR)’ın standardize ettiği bir anketi Türkiye koşullarına uyarlayarak online bir platformda yanıtlanmasını sağlamak. İkinci adımda ise bu yanıtların konsolide edilmesi ve ESOMAR standartlarına uygun formatta raporlanması.

Bu proje sayesinde tipik bir sektör büyüklüğü araştırmasının nasıl yapılacağı ve dikkate alınması gereken kritik dinamikler hakkında geniş bir tecrübe edinme şansımız oldu.

Vizyon / Misyon Arama ve Yaratma Konferansları

Otomotiv sektöründe önde gelen markalardan birinin kurduğu araç kiralama şirketi için orta / uzun vadeli bir vizyon ve misyon yaratma amacıyla yola çıktığımız bu projede öncelikle müşterimizin işini inceledik ve geleceğe dönük planlarını oluşturmaları için dünyaca tanınan vizyon / misyon yaratma yöntemlerinden birini kullanarak projeyi hayata geçirdik.

Kurum yöneticileri ile yapılan bir dizi toplantı ile geçen 3 haftalık bir hazırlık sürecinden sonra 1 tam günlük bir aktivite ile hayata geçirilen bu proje ile müşterimize detaylı bir rapor sunarak projeyi tamamladık.

Danışmanlık projeleri içinde çok tartışılan konulardan biri olan vizyon / misyon ve bunları yaratmakla ilgili olarak tercih edilen yöntemler arasından biz temelini James Collins’in yarattığı versiyonun kuruma ve sektöre uyarladığımız versiyonunu kullanıyoruz.

Bu yaklaşımda öncelikle kurumun ideolojisi üzerine eğilerek temel amaç ve değerlerini belirliyor, bunları belirli bir yöntemle test edip gerekiyorsa revize ediyoruz. İkinci adımda ise hayal edilen gelecek ile ilgili bir çalışma yapıyor ve ilk adımda elde edilen bulgularla tutarlı bir gelecek tasarımı yapıp bunu kayda geçiriyoruz.

Doğruyu söylemek gerekirse tüm projelerimiz içinde en keyif aldıklarımızdan biri olan bu projelerin en önemli özelliği kuruma yön veren kişileri bir araya getirip gündelik telaşın dışında bir ortamda bugün ve geleceği hayal etmelerine yardımcı olması. Bu sayede bir çok sıradışı fikri değerlendirebiliyor ve bunları da uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik süzgecinden geçirerek tüm ekibin içine sinen bir kurumsal vizyon yaratıyoruz.

[av_video src=’https://vimeo.com/60783779′ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′]