WLTP Nedir?

wltp

Son dönemde otomotiv dünyasının gündemine WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Testing Program) isimli bir kavram girdi. Öyle ki iki sene içinde hemen hemen tüm otomotiv markası web sitelerini bu kavrama ait sayfalar ekledi ve “WLTP standardına göre ölçümlerimiz” ile başlayan cümleler kullanır oldu. Peki nedir bu kavramın aslı, geşmişi ve geşeceği. Bu yazıda bu soruyu yanıtlayacağız.

Continue reading “WLTP Nedir?”

Elektrifikasyon nedir?

Özellikle 2017’den sonra adı sık sık anılan ‘elektrifikasyon’ kavramını otomotive özel olarak tanımlarken aşağıdaki iki perspektifi ayrı ayrı değerlendirmekte fayda var: Global ve Sektörel bakış açısı.

  • Global açıdan: Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması sürecine verilen isim; daha çok teknolojik ve tarihsel anlamda önemli bir dönüşüm hikayesi.
  • Sektörel açıdan: Otomotiv eko-sisteminin ürün, hizmet ve süreçler anlamında elektrikli otomobil ve diğer elektrikli araçları satmak ve servis etmek üzere yeniden yapılanması sürecine verilen genel isim; ilk tanımda bahsedilen sürecin hayata geçmesi için pratik anlamda bir yaklaşım ve çözümler bütünü.
Continue reading “Elektrifikasyon nedir?”