KPMG Otomotiv 2020 Raporu

Türkiye’de faaliyet gösteren ve otomotiv grubu aktif olan global danışmanlık şirketlerinden biri KPMG her sene içinde Türkiye pazarını ayrı olarak değerlendirdiği bir rapor yayınlıyor. Geçtiğimiz yıllarda da zaman zaman paylaştığım yıllık değerlendirme raporlarından sonuncusu olan “2020 – Otomotiv, Sektörel Bakış” raporunu ekte paylaşıyorum.

Continue reading “KPMG Otomotiv 2020 Raporu”

Türkiye Otomotiv Pazarı Araştırması

2016 yılındaki en büyük projemizi yine yabancı bir müşterimiz için yaptık. Hindistan kökenli bir otomotiv üreticisi Türkiye otomotiv pazarına giriş yapıp yapmama fikrini değerlendiriyor ve bu süreçte de yerel bir araştırma desteği arıyordu. Bu amaçla temas kurduğu iş ortaklarımızdan Barem Araştırma ile ortak olarak yaptığımız çalışma ile projeyi hayata geçirdik.

Bu konuda müşterimizin talebini tam olarak anlamak için öncelikle araştırmanın amacı üzerine konuştuğumuz birkaç online konferans yaptık. Sonuçta müşterimizin vereceği kararın Türkiye’nin sadece otomotiv sektörüne bakarak değil diğer boyutlarının da incelenmesiyle daha rahat değerlendirilebileceğini gördük. Yine müşterimizle yaptığımız görüşmeler sonucu bu boyutları aşağıdaki şekilde belirledik:

 1. Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısı
 2. Tasarım tarihi, Türk toplumunun beğenileri
 3. Toplumsal tercihleri etkileyen faktörler
 4. Otomotiv sektörünün kısa bir tarihçesi ve güncel pazarın değerlendirilmesi
 5. Otomotiv sektörüne özgü yasal ve teknik düzenlemeler
 6. Türk halkının iletişim alışkanlıkları / beklentileri

Aralık 2015’de başladığımız bu projeyi, 2016 yılı Nisan ayının ilk haftasında tamamlayarak müşterimize yaptığımız sunum ve yeni bir marka ve yatırımcı açısından Türkiye otomotiv sektörünün geleceği ile ilgili kendi görüşmelerimizi de aktararak ile teslim ettik.

Otomotiv Kredileri Araştırması

2015 yılının ikinci yarısında ilginç bir proje aldık: Türkiye’deki en büyük bankalardan birine büyük hissedar olarak ortak olan yabancı bir banka hızla gelişmekte olan otomotiv kredileri pazarının altyapısını araştırmak ve özellikle de neden bu sektörde bankalar değil de finansman şirketlerinin payının arttığını analiz etmek istedi. Continue reading “Otomotiv Kredileri Araştırması”

Sosyal Medya Projeleri

Web teknolojileri ile ilgilenip sosyal medya konusuna girmemek mümkün değil. Ancak bu konunun kurumsal amaç & kaynaklar dikkatle değerlendirilerek ve hak ettiği ölçüde bir planlama dönemi ardından hayata geçirilmesi gerektiğini düşünenlerdeniz. Bize göre sosyal medya ciddi ve planlı olarak yönetilmesi gereken çok değerli bir mecra.

Bu konuda iki müşteri kitlesi için iki ayrı hizmet üretiyoruz:

 1. Kurum içi insan kaynağı il bu süreci yönetmek isteyenler için özel sosyal medya eğitim ve uygulama programları: Bu hizmet ile, müşterimizin ihtiyacına bağlı olarak 4-6 haftalık bir süreç ile sosyal medyayı kendi amaçlarına uygun şekilde kullanmasının yollarını öğretiyor, kimi zaman yaptığımız atölye çalışmaları ile beraber geliştiriyoruz. Bu süre içinde hem kurum içi ekibi yetiştiriyor hem de sosyal medya altyapısının kurulması ve sürdürülebilir bir boyuta getirilmesi üzerinde beraber çalışıyoruz.
 2. Özel amaçlı sosyal medya projeleri: Kimi zaman özel bir sektör ya da tanımlı bir kapsam için içeriğin sosyal medya amaçlı olarak üretilip yayınlanmasının ve etkileşiminin yönetilmesi gerekebiliyor. İki güzel örneğimiz var: İlki aile otomobili olarak konumlanmak istenen prestijli bir model için yaptığımız “Anne Blogger“lar projesi. Bu proje kapsamında müşterimiz için anne olup bu konuda nitelikli sosyal medya etkinliği olan ve blog yazıları üreten kişilerle temas ederek aracımızı test etmelerini ve görüşlerini uygun mecralarda yayınlamaları için koordinasyon görevi üstlendik. Bir başka benzer örnek yine otomotiv sektöründen bir müşterimiz için yaptığımız IK (İnsan Kaynakları) blogger’larının müşterimizin yaptırdığı bir pazar araştırması (şirket aracı olarak seçilen markanın çalışan sadakatine etkisi) konulu araştırması ile görüşlerini paylaşmalarını ve araştırma sonuçlarının açıklanacağı büyük bir kongrede sahne alacak olan etkinliğine davet eden içeriğin üretilip paylaşılmasını sağlamak şeklindeydi.

Sosyal medya öyle geniş ve dinamik bir konu ki sağlıklı olarak takip etmek ve amaçlara uygun kullanımını sağlamak oldukça önemli bir iş. Bu konuyu hem yarattığı etki hem de kurumların stratejik iletişim planlarına potansiyel katkısı açısından önemsiyor ve sosyal medya alanındaki dinamikleri ve gelişimleri bu açılardan sürekli izliyoruz.

Bisiklet Sektörü için İş Planı

2013 yılında İzmir’de yerleşik orta ölçekli bir bisiklet fabrikası için detaylı bir stratejik iş planı hazırladık.

Üç ay süren bu proje kapsamında:

 1. Öncelikle Türkiye bisiklet piyasasındaki genel dinamik ve yakın gelecek için beklentileri inceledik. Sektörün önde gelen isimleriyle konuştuk ve ayrıca 311 kişinin katılım sağladığı bir online anket düzenledik.
 2. İkinci aşamada Çin’de yapılan dünyanın en büyük bisiklet fuarlarından birini ziyaret ederek sektörün global dinamiklerini inceledik.
 3. Firmanın hali hazırda ilişkisi bulunan Hollanda’da bulunan bir perakende zinciri ile olası işbirliği imkanlarını inceledik.
 4. Fabrikanın finansalları dahil olmak üzere içinde bulunduğu durumu fiziksel olarak inceledik
 5. Tüm bunları bir araya getiren bir analiz ve orta vadeli bir iş planı hazırladık ve müşterimize sunumunu yaptık.

Bu enteresan sektörde yaptığımı geniş kapsamlı araştırma ile konunun hem üretim hem de perakende boyutu ile ilgili olarak bilgi ve tecrübe edindik.

Ama bundan daha önemlisi, “İş Planı” hazırlamakla ilgili önemli yapı taşlarını yerine oturtma fırsatı ele geçirdik.

Özellikle girişimciler ve yaptığı ticareti objektif olarak değerlendirmek isteyen her tür şirket için çok yakında “iş planı nasıl yapılır?” konulu bir blog yazısı paylaşacağız.

CRM – Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi

2014 yılında Ziraat sektöründe Türkiye pazarına yeni giriş yapmış bir müşterimiz bir CRM projesi hayata geçirdik. Proje temel amaçlarını aşağıdaki gibi belirledik:

 1. Varolan müşteri bilgilerini konsolide etmek, doğrulamak ve gerektiği yererde revize etmek
 2. Elindeki bilgiyi aksiyon ve karar alma amaçlı olarak daha verimli kullanabilmesi amaçlı olarak düzenlemek ve arşivlemek
 3. Müşterisinin şu anki durumunu, taleplerini ve şikayetlerini kayır altına alıp bu bilgiyi ilgili kişi / departmanlara aktarmak
 4. İlk dönemi bizim tarafımızdan yönetilecek, ilerleyen dönemlerde şirket içindeki insan kaynağı ile aynı etkinlikte devam edebilecek sürdürülebilir bir CRM (müşteri ilişkileri yönetim sistemi) kurmak.

Bu amaçlarla yola çıkarak ilk 3 ayı tasarım ve planlama olmak üzere toplam 6 aylık bir süreçte CRM sistemini kurup çalıştırarak ve ilk müşteri görüşme ve kayıtlarını da kendimiz yaparak müşterimize teslim ettik.

Bu proje kapsamında CRM konusunda piyasada var olan (yerel yazılımlardan Salesforce’a kadar) bir çok çözüm alternatifini detaylı olarak inceleme fırsatı elde ettik ve şunu gördük: Müşteri ilişkileri ile ilgili sistemler süreçteki kompleks yapı ve müşterinin ihtiyaçlarının dinamik olması nedeniyle tek bir formülle çözülebilecek bir konu değil. İhtiyacı iyi anlamak ve ileride doğabilecek ihtiyaçları da iyi analiz etmek gerekiyor; sistemi kurmak nispeten basit bir süreç olsa da kurduktan sonra yeni içerik ve amaçlar için revize etmek o kadar basit değil. İşe ayrılacak olan kaynak (insan ve para) da ayrı bir konu: Başta yatırım yapmayıp manuel çözümlerle ilerliyor olmanın maliyeti çoğu zaman çok daha yüksek oluyor.

Bu projenin bizim için önemi büyük oldu: 2014 yılından bu yana bu konuda çözüm üretmeye çalışan çok sayıda küçük / büyük kurum ile görüştük. Son geldiğimiz nokta kuruma ve duruma göre çözüm üretmek en doğrusu.

Bu konuda halen çalışmaya ve çok değişik sistemler kurmaya / araştırmaya devam ediyoruz. Konu ile ilgili olarak herhangi bir sorunuz y ada yorumunuz olursa lütfen yazıya yorum bırakın ya da bize ulaşın.

Sektör Büyüklüğü Araştırması

Sektörel araştırmalarımızın bazıları (yabancı yatırımcı açısından otomotiv sektörü ya da otomotiv kredileri araştırmaları gibi) spesifik bir amaca yönelik olurken bazıları da daha genel bilgi sağlama amaçlı olabiliyor. Bu tür projelere güzel bir örnek 3 yıldır Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) adına yaptığımız sektör büyüklüğü araştırması.

Bu projenin önemli boyutlarından biri gizlilik: ESOMAR’ın uluslararası düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış bir özel gizlilik anlaşması imzaladığımız bu proje için toplanan bilginin firma bazında anonim kalmasını, yani hangi ticari verinin hangi firmaya ait olduğunun görülmemesini sağlayacak bir bilgi toplama ve raporlama altyapısı kurulması projenin en kritik başarı faktörlerinden biriydi.

Bu araştırma kapsamında Türkiye araştırma sektörüne iş üreten tüm firmalarla temas ettik; ilk adım yapılan ticaretin detaylarını kayıt altına almak amacıyla Avrupa Araştırmacılar Derneği (ESOMAR)’ın standardize ettiği bir anketi Türkiye koşullarına uyarlayarak online bir platformda yanıtlanmasını sağlamak. İkinci adımda ise bu yanıtların konsolide edilmesi ve ESOMAR standartlarına uygun formatta raporlanması.

Bu proje sayesinde tipik bir sektör büyüklüğü araştırmasının nasıl yapılacağı ve dikkate alınması gereken kritik dinamikler hakkında geniş bir tecrübe edinme şansımız oldu.

Vizyon / Misyon Arama ve Yaratma Konferansları

Otomotiv sektöründe önde gelen markalardan birinin kurduğu araç kiralama şirketi için orta / uzun vadeli bir vizyon ve misyon yaratma amacıyla yola çıktığımız bu projede öncelikle müşterimizin işini inceledik ve geleceğe dönük planlarını oluşturmaları için dünyaca tanınan vizyon / misyon yaratma yöntemlerinden birini kullanarak projeyi hayata geçirdik.

Kurum yöneticileri ile yapılan bir dizi toplantı ile geçen 3 haftalık bir hazırlık sürecinden sonra 1 tam günlük bir aktivite ile hayata geçirilen bu proje ile müşterimize detaylı bir rapor sunarak projeyi tamamladık.

Danışmanlık projeleri içinde çok tartışılan konulardan biri olan vizyon / misyon ve bunları yaratmakla ilgili olarak tercih edilen yöntemler arasından biz temelini James Collins’in yarattığı versiyonun kuruma ve sektöre uyarladığımız versiyonunu kullanıyoruz.

Bu yaklaşımda öncelikle kurumun ideolojisi üzerine eğilerek temel amaç ve değerlerini belirliyor, bunları belirli bir yöntemle test edip gerekiyorsa revize ediyoruz. İkinci adımda ise hayal edilen gelecek ile ilgili bir çalışma yapıyor ve ilk adımda elde edilen bulgularla tutarlı bir gelecek tasarımı yapıp bunu kayda geçiriyoruz.

Doğruyu söylemek gerekirse tüm projelerimiz içinde en keyif aldıklarımızdan biri olan bu projelerin en önemli özelliği kuruma yön veren kişileri bir araya getirip gündelik telaşın dışında bir ortamda bugün ve geleceği hayal etmelerine yardımcı olması. Bu sayede bir çok sıradışı fikri değerlendirebiliyor ve bunları da uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik süzgecinden geçirerek tüm ekibin içine sinen bir kurumsal vizyon yaratıyoruz.

[av_video src=’https://vimeo.com/60783779′ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′]