Sektör Büyüklüğü Araştırması

Sektörel araştırmalarımızın bazıları (yabancı yatırımcı açısından otomotiv sektörü ya da otomotiv kredileri araştırmaları gibi) spesifik bir amaca yönelik olurken bazıları da daha genel bilgi sağlama amaçlı olabiliyor. Bu tür projelere güzel bir örnek 3 yıldır Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) adına yaptığımız sektör büyüklüğü araştırması.

Bu projenin önemli boyutlarından biri gizlilik: ESOMAR’ın uluslararası düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış bir özel gizlilik anlaşması imzaladığımız bu proje için toplanan bilginin firma bazında anonim kalmasını, yani hangi ticari verinin hangi firmaya ait olduğunun görülmemesini sağlayacak bir bilgi toplama ve raporlama altyapısı kurulması projenin en kritik başarı faktörlerinden biriydi.

Bu araştırma kapsamında Türkiye araştırma sektörüne iş üreten tüm firmalarla temas ettik; ilk adım yapılan ticaretin detaylarını kayıt altına almak amacıyla Avrupa Araştırmacılar Derneği (ESOMAR)’ın standardize ettiği bir anketi Türkiye koşullarına uyarlayarak online bir platformda yanıtlanmasını sağlamak. İkinci adımda ise bu yanıtların konsolide edilmesi ve ESOMAR standartlarına uygun formatta raporlanması.

Bu proje sayesinde tipik bir sektör büyüklüğü araştırmasının nasıl yapılacağı ve dikkate alınması gereken kritik dinamikler hakkında geniş bir tecrübe edinme şansımız oldu.

Leave a Reply